Tag Archives: TÔI CÓ THẾ VỨT CƠN GIẬN BẠN CŨNG THẾ

TÔI CÓ THẾ VỨT CƠN GIẬN BẠN CŨNG THẾ

———- 1. Nuôi cái giận trong lòng thì khác nào mình uống thuốc độc lại mong người khác chết. 2. Vì một ngọn đuốc cháy đỏ có thể thiêu rụi có thể làm bỏng tay người cầm nên nếu có lỡ giận hay đừng để ngọn đuốc cháy quá lớn. 3. Còn trẻ hãy đi […]