Tag Archives: Lão Tử

Tổng Hợp Bài Học Để Đời Cho Hậu Thế Từ LÃO TỬ

Bài học để đời cho hậu thế từ Lão Tử Mình nhớ một câu chuyện kể rằng Jack Ma luôn có một cuốn sách bất ly thân đó là: ĐẠO ĐỨC KINH Ông đọc đi đọc lại nghiền ngẫm liên tục và khi gặp bất cứ vấn đề gì khó khăn thì đều đọc nó […]