Tag Archives: Bài Học Trường Đời

Người được xã hội yêu quý, dễ gặp quý nhân thường có những tính cách này

1. Vợ muốn chồng về nhà sớm, nên đã ra quy định: Nếu sau 11h mà chưa về nhà là khóa cửa. Tuần đầu tiên đã có hiệu quả, tuần thứ 2 ông chồng lại về muộn, người vợ đã theo quy định mà khóa trái cửa… Cuối cùng người chồng đã ngủ luôn ở […]

Tổng Hợp Bài Học Để Đời Cho Hậu Thế Từ LÃO TỬ

Bài học để đời cho hậu thế từ Lão Tử Mình nhớ một câu chuyện kể rằng Jack Ma luôn có một cuốn sách bất ly thân đó là: ĐẠO ĐỨC KINH Ông đọc đi đọc lại nghiền ngẫm liên tục và khi gặp bất cứ vấn đề gì khó khăn thì đều đọc nó […]