Tư Vấn Thuế Chuyên Nghiệp

1) Đối tương:

– Các bạn làm kế toán tổng hợp muốn tiến lên vị trí kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán.

– Các bạn đang mong muốn nhượng quyền trong lĩnh vực tư vấn thuế kế toán.

– Các bạn muốn Startup riêng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn thuế và  kê toán.

– Các bạn muốn làm dịch vụ tư vấn thuế và kế toán theo tư cách cá nhân.

2) Nội dung:

– Các văn bản pháp lý về các loại thuế: GTGT, TNCN, TNCD,

–  Học chuyên sâu về thuế GTGT.

–  Học chuyên sâu về thuế TNCD.

–  Học chuyên sâu về thuế TNCN.

– Luật kinh doanh về lĩnh vực kế toán – thuế.

– Nhiệm vụ – trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ đại lý thuế chuyên nghiệp.

– Các bức chuẩn bị cho hệ thống hoạt động hiệu quả.

– KChân dung khách hàng hiệu quả mà bạn đang cần.

3) Kết quả đạt được:

– Tự tin xây dựng hệ thồng kinh doanh.

– Tự tinh nhượng quyền thương hiệu đã kinh doanh.

– Tự tin đào tạo cho hệ thống.

– Tự tin tư vấn như một chuyên gia.

– Biết mình sẽ phải làm gì khi kinh đoan dịch vụ này.