Thuế GTGT Chuyên Sâu

1) Đối tương:

– Kế toán thuế.

– Kế toán nội bộ muốn chuyển sang vị trí kế toán thuế.

– Kế toán tổng hợp.

– Sinh viên muốn tìm hiêu sâu kiến thức về thuế.

2) Nội dung:

– Cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến GTGT.

–  Học kỹ hơn, sâu hơn về từng loại thuế suất.

–  Học chi tiết hơn về đối tượng chịu thuế, không chịu thuế.

–  Học về các ưu đãi thuế suất.

– Các chế tài khi thực hiện sai chính sách về thuế.

– Nhiệm vụ – trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ đại lý thuế chuyên nghiệp.

– Các bức chuẩn bị cho hệ thống hoạt động hiệu quả.

– KChân dung khách hàng hiệu quả mà bạn đang cần.

3) Kết quả đạt được:

– Tự tin tư vấn thuế GTGT như chuyên gia.

– Dễ dang thăng tiến trong công việc.

– Tự tin Apply ở những vị trí cao hơn.