Thực Hành Kê Khai Thuế Dành Cho Chủ DN

1) Đối tương:

– Các doanh nghiệp vừa mới thành lập doanh nghiệp

– Các doanh nghiệp đã thành lập không phát sinh hóa đơn chứng từ

– Người khởi nghiệp cần chuẩn bị kiến thức để thành lập doanh nghiệ

2) Nội dung:

– Hướng dẫn các thủ tục cần thực hiện sau khi nhận được giấy phép kinh doanh

– Hướng dẫn làm bộ hồ sơ thuế ban đầu

– Hướng dẫn sơ bộ về các loại thuế tác động trực tiếp đến doanh nghiệp

– Hướng dẫn làm bảng kê hóa đơn mua vào, bán ra và phân bổ thuế GTGT đầu vào phù hợp với đầu ra

– Hướng dẫn kê khai thuế hàng tháng/quý và mốt số vấn đề liên quan đến chứng từ

– Hướng dẫn làm thông báo phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

3) Kết quả đạt được:

– Năm được thủ tục pháp lý cần cho doanh nghiệp vừa mới thành lập

– Nắm được các loại thuế tác động trực tiếp đến doanh nghiệp để có chiến lượt tối ưu chi phí thuế

– Tự mình kê khai và nộp được báo cáo hàng tháng/quý

– Tự mình làm được: thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn