Flip book element

Tự Quyết Toán Thuế TNCN

1) Đối tương:

– Thích hợp cho người cố nhiều nguồn thu nhập muốn làm quyết toán cho mình.

– Kế toán.

– Nhân sự tiền lương.

– Sinh viên kế toán cần học thêm kiến thức.

2) Nội dung:

– Hướng dẫn cài đặt phần mềm kê khai thuế.

–  Tạo tài khaorn htreen trang nộp thuế.

–  Hướng dẫn quy trình, thủ tục trong quyết toán thuế , yêu cầu hoàn thuế chi tiết.

–  Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc.

3) Kết quả đạt được:

– Tự làm được tờ khai quyết toán – yêu cầu haonf thuế TNCN mà không cần nhờ dịch vụ mỗi năm.

– Được hỗ trọ trong group riêng.

Read more

Thuế GTGT Chuyên Sâu

1) Đối tương:

– Kế toán thuế.

– Kế toán nội bộ muốn chuyển sang vị trí kế toán thuế.

– Kế toán tổng hợp.

– Sinh viên muốn tìm hiêu sâu kiến thức về thuế.

2) Nội dung:

– Cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến GTGT.

–  Học kỹ hơn, sâu hơn về từng loại thuế suất.

–  Học chi tiết hơn về đối tượng chịu thuế, không chịu thuế.

–  Học về các ưu đãi thuế suất.

– Các chế tài khi thực hiện sai chính sách về thuế.

– Nhiệm vụ – trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ đại lý thuế chuyên nghiệp.

– Các bức chuẩn bị cho hệ thống hoạt động hiệu quả.

– KChân dung khách hàng hiệu quả mà bạn đang cần.

3) Kết quả đạt được:

– Tự tin tư vấn thuế GTGT như chuyên gia.

– Dễ dang thăng tiến trong công việc.

– Tự tin Apply ở những vị trí cao hơn.

 

Read more

Thuế TNDN chuyên sâu

1) Đối tương:

– Kế toán mới ra trương.

– Kế toán đang làm nội bộ muốn thay đổi vị trí.

– Kế toán đang làm trái nghành muốn quay lại nghề.

– Kế toán muốn làm được sổ sách kế toán, BCTC.

2) Nội dung:

– Cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến thuế TNDN.

– Phương pháp và căn cứ tính thuế.

+ Phương pháp tính thuế.

+ Xác điịnh thu nhập tính thuế.

+ Phương pháp và thời điểm xác định doanh thu.

+ Các khoản thu được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

–  Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.

– Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS

– …Thuế TNDN.

3) Kết quả đạt được:

– Tự tin làm sổ scahs ké toán kinh nghiệp tương đương 2 năm kinh nghiệm.

– Nhận chúng nhận hoàn thành kháo học.

– Tự tin kê khai thuế

– Tự tin làm BCTC, quyêt toán năm.

– Apply ở những vị trí cao hơn hiện tại.

 

Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.