Category Archives: Défier Nguyen và những người bạn

Số 01 Trong 12 Quy Tắc Vàng Tuổi Trẻ Cần Có Trước Tuổi 35

SỐ ĐẦU TIÊN TRONG 12 QUY TẮC VÀNG TUỔI TRẺ TRƯỚC 35 TUỔI CẦN CÓ Một con thuyền ra khơi không có mục tiêu, bất kể là hướng gió nào cũng chỉ là nghịch gió. 1. Vì sao bạn mãi là người nghèo, điểm đầu tiên đó là bởi bạn không có mục tiêu trở […]