Số 01 Trong 12 Quy Tắc Vàng Tuổi Trẻ Cần Có Trước Tuổi 35

SỐ ĐẦU TIÊN TRONG 12 QUY TẮC
VÀNG TUỔI TRẺ TRƯỚC 35 TUỔI CẦN CÓ

Một con thuyền ra khơi không có mục tiêu, bất kể là hướng gió nào cũng chỉ là nghịch gió.

1. Vì sao bạn mãi là người nghèo, điểm đầu tiên đó là bởi bạn không có mục tiêu trở thành người giàu.

2. Mục tiêu cốt lõi của cuộc đời bạn là gì?

Sự khác biệt căn bản giữa người kiệt xuất và người tầm thường không phải nằm ở thiên phú hay cơ hội, mà nằm ở việc không có mục tiêu.

3. Xuất phát dẫn trước một bước nhỏ, cuộc đời sẽ dẫn trước một bước lớn: thành công bắt đầu từ việc xác định mục tiêu.

4. Người không có mục tiêu không bao giờ có thể trở thành người thành công.

Vì sao phần lớn mọi người đều không thể trở thành người thành công? Người có thể thực sự hoàn thành được kế hoạch của mình chỉ có 5%, đại đa số mọi người không phải từ bỏ mục tiêu của mình thì cũng là thiếu phương hướng hành động.

5. Nếu bạn muốn thành công trước tuổi 35, bạn nhất định phải thiết lập được cho mình mục tiêu cuộc sống trong khoảng từ 25 tới 30 tuổi.

6. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, đều phải tự hỏi mình: liệu tôi đã đạt được mục tiêu mình đặt ra chưa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *